IX sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-10-30, godz. 13:00

1.Otwarcie IX sesji Rady Gminy Maszewo.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (zmiana kolejności porządku obrad pkt 11...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie z por...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmian...)Głosowanie (głosowanie nad zatwierdzeniem porządku o...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zamknięcia listy ka...)Głosowanie (kandydatury Pana Łukasza Wojciechowskieg...)Głosowanie (kandydatury Pani Katarzyny Gała na człon...)Głosowanie (kandydatury Pani Anety Wojciechowskiej n...)Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi Rybaki do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spra...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały zmienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Maszewo.

Głosowanie (wniosku P. Radnego Adama Kwiatkowskiego...)Głosowanie (zdjęcia z porządku obrad pkt nr 9 tj. uc...)Głosowanie (wniosek o rozszerzenie porządku obrad o...)Głosowanie (wniesienia poprawki Radnego Waldemara Sz...)Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie nad podjęciem uchwały zmienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim w zakresie zapewnienia miejsca i opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Maszewo w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Żarach przy ul. Żurawiej 32

Głosowanie (podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo

Głosowanie (podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

14.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maszewo za rok szkolny 2018/2019.

15.Wolne wnioski i dyskusja.

16.Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu...)

17.Zakończenie sesji.