VIII sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-08-13, godz. 14:00

1.Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Maszewo.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o zmianę brzmie...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o zmianę brzmie...)Głosowanie (Głosowanie wniosku w sprawie zdjęcia z p...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o zmianę brzmie...)Głosowanie (głosowanie nad zatwierdzeniem porządku o...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Głosowanie (głosowanie w sprawie uchwały o przyjęci...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia...)

9.Wolne wnioski i dyskusja.

10.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia protokoł...)

11.Zakończenie sesji.