VI Sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-06-10, godz. 12:00

1.Otwarcie VI sesji Rady Gminy Maszewo

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o usunięcie z p...)Głosowanie (wniosku o usunięcie z porządku obrad pkt...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Maszewo.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo, od dnia 1 września 2019 r.

Głosowanie (głosowanie w sprawie ustalenia planu sie...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

Głosowanie (głosowanie w sprawie ustalenia kryteriów...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli.

Głosowanie (głosowanie w sprawie regulaminu wynagrod...)

8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Maszewo - sołectw

Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)Głosowanie (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zmiany uchwały budż...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu Krośnieńskiego w 2019 roku.

Głosowanie (głosowanie w sprawie udzielenia pomocy r...)

11.Przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

12.Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej.

13.Wolne wnioski i dyskusja.

14.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia protokoł...)

15.Zakończenie sesji.