V sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-04-17, godz. 17:00

1.Otwarcie V sesji Rady Gminy Maszewo.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zamiany pkt.6 i 5)Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenie porzą...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zmiany uchwały budż...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu w 2019 r.

Głosowanie (głosowanie w sprawie udzielenia pomocy f...)

7.Wolne wnioski i dyskusja.

8.Zakończenie sesji.