IV sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2019-03-25, godz. 13:00

1.Otwarcie IV sesji Rady Gminy Maszewo.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie...)Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenie porzą...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych za rok 2018.

6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego części zadania publicznego w zakresie przygotowania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do realizacji zadania pn. ,,Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęcko” w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej- Mosty dla Regionów

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia od Wojewó...)

7.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zmiany uchwały budż...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiem w 2019 roku.

Głosowanie (głosowanie w sprawie udzielenia pomocy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2019 roku.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia Programu...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek prowadzonych przez Gminę Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie określenia obowiązk...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo.

Głosowanie (zmiana w paragrafie 6 ust.4 ,,Wnioski wr...)Głosowanie (zmiana w paragrafie 6 ust.5 ,, W roku 20...)Głosowanie (zmiana w paragrafie 6 ust 6 ,, Wnioski z...)Głosowanie (zmiana w paragrafie 7 wykreślenie ,,oraz...)Głosowanie (głosowanie w sprawie określenia zasad ud...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyznania dotacji...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie powołania Skarbnika...)

14.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

15.Wolne wnioski i dyskusja.

16.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Maszewo.

Głosowanie (głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu...)

17.Zakończenie sesji.