Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Zagospodarowania Gruntów

w dniu 2019-02-26, godz. 12:00

1.Omówienie sytuacji finansowej i organizacyjnej SUW Korczyców, hydroforni na terenie Gminy oraz oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie.

2.Omówienie Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

3.Sprawy bieżące.