II sesja Rady Gminy Maszewo

w dniu 2018-12-22, godz. 09:00

1.Otwarcie II sesji Rady Gminy Maszewo

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie...)Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie...)Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenie porzą...)

3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4.Informacje Przewodniczącego Rady.

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zamknięcia listy na...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Rajmunda Bart...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Łukasza Wojci...)Głosowanie (głosowanie w sprawie zamknięcia listy cz...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Adama Kwiatko...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Katarzyny Gał...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Łukasza Wojci...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Waldemara Szy...)Głosowanie (głosowanie w sprawie powołania Komisji R...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zamknięcia listy cz...)Głosowanie (głosowanie w sprawie powołania Komisji B...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zamknięcia listy cz...)Głosowanie (głosowanie w sprawie powołania Komisji O...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Zagospodarowania Gruntów.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zamknięcia listy na...)Głosowanie (głosowanie w sprawie powołania Komisji R...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zamknięcia listy na...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Marii Chwiałk...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Marioli Zelek...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Adama Szymańs...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Anety Wojciec...)Głosowanie (głosowanie w sprawie powołania Komisji S...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (głosowanie w sprawie podwyższenia kryter...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom z terenu Gminy Maszewo na lata 2019-2023.

Głosowanie (głosowanie w sprawie wprowadzenia progra...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowanie (głosowanie w sprawie zmiany uchwały budż...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2021

Głosowanie (głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej...)

14.Wolne wnioski i dyskusja.

15.Zakończenie sesji.