Kontynuacja obrad I sesji Rady Gminy Maszewo

w dniu 2018-12-04, godz. 14:30

1.Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.

2.Otwarcie sesji.

3.Ślubowanie radnych.

4.Ślubowanie wybranego wójta.

5.Wybór przewodniczącego rady gminy.

Głosowanie (nad kandydaturą Adama Kwiatkowskiego do...)Głosowanie (nad kandydaturą Adama Szymańskiego do ko...)Głosowanie (nad kandydaturą Rajmunda Bartkowicza do...)Głosowanie (w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodnic...)

6.Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.

Głosowanie (w sprawie akceptacji przedstawionych zas...)Głosowanie (nad kandydaturą Adama Kwiatkowskiego do...)Głosowanie (nad kandydaturą Rajmunda Bartkowicza do...)Głosowanie (nad kandydaturą Adama Szymańskiego do ko...)Głosowanie (w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewo...)Głosowanie (nad wnioskiem o rozszerzenie porządku ob...)Głosowanie (nad wnioskiem o rozszerzenie porządku o...)Głosowanie (nad wnioskiem o rozszerzenie porządku o...)

7.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżeto...)

8.Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Maszewo

Głosowanie (Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gm...)

9.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo

Głosowanie (głosowanie w sprawie wniosku o 10 min. p...)Głosowanie (głosowanie w sprawie uchwały zmieniające...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad I sesji rady gminy