I sesja Rada Gminy Maszewo

w dniu 2018-11-20, godz. 12:00

1.Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego i wójta gminy.

2.Otwarcie sesji.

3.Ślubowanie radnych.

4.Ślubowanie wybranego wójta.

5.Wybór przewodniczącego rady gminy. Przerwa w obradach (5 min.) o godz: 12:55

Głosowanie (w sprawie akceptacji przedstawionych zas...)Głosowanie (zamknięcie listy kandydatów do komisji s...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Adama Nabrzuc...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Łukasza Wojci...)Głosowanie (głosowanie nad kandydaturą Adama Szymańs...)Głosowanie (głosowanie nad całym składem komisji skr...)Głosowanie (głosowanie nad stałym składem komisji sk...)

6.Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad (pkt 6 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy)

Głosowanie (głosowanie w sprawie wniosku o rozszerze...)

7.Wniosek o przerwanie sesji w pkt 7 (nowy termin sesji 29.11.2018r. godz. 14:00). Przerwa w obradach (1 h) o godz: 13:40

Głosowanie (głosowanie w sprawie wniosku o przerwani...)

8.Wybór przewodniczącego rady gminy. Przerwa w obradach (50 min.) o godz: 15:00

Głosowanie (głosowanie nad stałym składem komisji sk...)

9.Wniosek o przerwanie sesji w pkt 8 (nowy termin sesji 04.12.2018r. godz. 14:30). Prowadzący przerywa obrady sesji wyznaczając nowy termin na 04.12.2018r. godz. 14:30.

Głosowanie (głosowanie nad wnioskiem o przerwanie se...)

10.Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad I sesji rady gminy.